संस्कृत साहित्य

http://sa.wikisource.org/wiki

मित्रांनो, संस्कृत विषयावरील एक उत्कृष्ट साईट. जरूर पाहण्यासारखी आहे. कोण किती कष्ट घेतात हे जाणून घ्यावे. जगात कोणीतरी काहीतरी सतत महान कार्य करत असतात, हे आपल्याला माहित नसते. पण हे जग चालत असते. इंटरनेट उघडल्याव्ररच कळते कोण किती कष्ट घेत असतात, मोबदल्याचा विचार न करता.

Dilip Khapre

No comments: