सवाई माधवरावांचे लग्न - १

सवाई माधवरावांच्या लग्नाचा बेत शके १७०४ म्हणजेच सन १७८२ मध्ये ठरला. बाळाजी बहिराव थत्ते यांची कन्या वधू नेमस्त केली. लग्न माघ मासी व्हावयाचे होते.
लग्नाकरितां सरकारी मंडळी, मामलेदार मंडळी, पुण्यातील नागरिक अशी ब्राह्मण मंडळी, गृहस्थ, भिक्षुक, अग्निहोत्री, दीक्षित, शास्त्री, वैदिक, ज्योतिषी, उदमी व्यापारी, सावकार, सराफ या सर्वांना निमंत्रणे गेली. त्याखेरिज अष्ट प्रधान, लहान थोरे सरदार व हिंदुस्थानातील सर्व राजेरजवाडे यांनाही बोलावण्यांत आले होते. निजामअल्लीकडे पुण्याहून कारकून सरंजाम देऊन पाठवले, तेव्हा नबाब बोलले ‘ बहुत अच्छा है. रावपंडित इनकी शादी होती है. तुमने साथ फौज लेके सरंजाम समेत पुणे शादीके जाना.‘ नबाबाचा हा हुकूम पोलाजंग यास झाल्यावरून पोलाजंग पुण्यास आला.
कृष्णाजी नाईक यांच्या वाड्यांत लग्न समारंभ झाला. लग्नाकरितां सवाई माधवराव निघाले, त्या मिरवणुकीचे वर्णन पुढील भागात.

Dilip Khapre

No comments: