पावसासाठी प्रार्थना

मुस्लीम समाजाने पावसासाठी केलेली प्रार्थना

हे अल्लाह, आमच्या हातून गुन्हे घडल्यामुळे तू पाऊस रोखून धरला आहे, याची आम्हाला जाण आहे. आमच्या सर्व चुका, गुन्हे आम्ही कबूल करतो. मात्र या ठिकाणी प्रार्थनेसाठी आलेल्या निरागस मुलांकडे पाहून तरी तू पावसाची कृपा कर.
प्रत्येक व्यक्तीच्या हातून काही ना काही चुका होतच असतात. इतकेच नव्हे, तर आम्ही दान दिले नाही, जकात जमा केली नाही, अल्लाहच्या फर्मानाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याने पाउस थांबविला असेल, याची आम्हांला जाणीव आहे. आमच्या कडून जे गुन्हे घडले आहेत, ते माफ करून समस्त जातीला पावसाच्या रूपाने दिलासा दे. मानवाबरोबरच या पृथ्वीतलावर असंख्य प्राणी राहतात, निदान त्यांच्याकडे पाहून तरी कृपा कर.

अशी आर्त हाक पुण्यात मंगळवार दिनांक ३ जून रोजी झालेल्या विशेष नमाजाच्या वेळी देण्यात आली. 

Unknown

No comments: