मी मुंबईकर

परवा tops मध्ये असताना नवरयाचा फोन आला कि मुंबईला bomb blasts झाले. एक क्षण काही सुचले नाही,घरी फोन केला आणि सगळे ठीक आहेत कळल्यावर सुट्केचा निश्वास सोडला. पण लगेच आठवले सगळॆ मुंबईकर ... News channel वर बघितला तो लोकांचा आक्रोश, मुंबईकरांची मदत, रक्तदानासाठी लागलेल्या रांगा, पोलिसांची लगबग... आणि आठवल कुठेतरी वाचलेल..Mumbai is the rudest city...
विचार आला rude म्हणजे कसा असतो?? स्वतःच कोणी नसताना मदत करणारे मुंबईकर.. रक्तासाठी आवाहन केल्यावर अगदी 'आता पूरे ..' म्हणायची वेळ यावी,इतके धावून जाणारे मुंबईकर...जी लोक घरी पोहचु शकत नाही त्यांच्यासाठी जेवण,पाणी आणि रहायची व्यवस्था करणारे मुंबईकर..
ह्यांना rude म्हणणार का ?
अरे रोज येता-जाताना फ़क्त hi..how u doing? म्हणण ,म्हणजे सभ्यपणा असतो का? हिच लोक फ़क्त चांगली असतात का?
अहो, इथे लोकलच्या चौथ्या seat साठी पण मुंबईकर (अगदी offices मध्ये काम करणारे ,अगदी कुठल्याही post वर ) जीवतोडून भांडतात, पण ते तेवढ्यापुरतच असत. परत संध्याकाळी लोकलमध्ये भेट्ल्यावर सकाळच भांडण कुठ्ल्याकुठे गेलेल असत..

तुम्हाला हे अजुन कुठे दिसणार नाही ,यासाठी मुंबईच हवी आणि मी जे बोलतेय ते तुम्ही मुंबईकर असाल तर नक्की कळेल. जे कोणी मुंबईला नाव ठेवतात त्यांनी हे नक्की बघाव,कदाचित त्यांना rude ची definition बदलायला लागेल.
एक पक्की मुंबईकर म्हणुन माझी खूप चिडचिड होते कि , किती काय चालु आहे मुंबईत...
पण मग विचार येतो अरे मी कसे विसरले ,ये मुंबई है मेरी जान !!! मुंबईला आणि मुंबईकरांना या गोष्टींनी काही फरक पडत नाही. अगदी bomb blasts झालेली western line सुध्दा ३ तासात सुरु झाली.
लोकांनी त्यात प्रवास करायला पण सुरुवात केली.
आमचे मोटरमन पण तितकेच तत्पर आणि कुशल .. त्यांना लोकल चालवायला कोणीही थांबवु शकत नाही, अगदी ट्र्क वाहुन नेणारा पाऊससुध्दा... आमचे पोलिसही मागे नाहीत बर ! अगदी हिन्दी सिनेमामध्ये काहिही दाखवल तरी आम्ही त्यांची प्रसंगाला लागणारी तत्परता बघितली आहे.
कितीही काही झाल तरी मुंबईकर लगेच आपल्या रहाटगाड्याला जुंपून जातो.
मला ह्या मुंबईचा आणि मुंबईकरांचा प्रचंड अभिमान आहे आणि मी तितक्याच अभिमानाने सांगते,
मी आहे पक्की मुंबईकर!!!!

Anonymous

No comments: