माझ्या देशात येऊन मला शिव्या देतो?

अंजलीनाच्या रक्षकांनी माझ्या देशात येऊन आमच्या लोकांना शिव्या द्यायच्या नाहीत किंवा कोणीही माझ्या देशवासींना बोलायचे काहीच कारण नाही. बोलला तेही माझ्या देशात, शाळेतल्या मुलांच्या समोर? कोण ती अंजलीना, आणि तीचा फड्तुस अंगरक्षक? या माजलेल्यांना जामीन का दिला? थोडे दिवस भारतीय तुरुंग बघु दे ना. मला अजुनही समजत नाही की लोकांनी त्याला तेथेच का नाही चेचला? पोलीसांनी त्याला नंतर सरळ केला असेल याची मला शाश्वती नाही. पण लोकांनी नक्की सरळ करायला हवा होता.

Jolie bodyguards arrested over racial clash in India


Bruce Loudon, South Asia correspondent

November 18, 2006

THREE of Angelina Jolie's bodyguards have been arrested after allegedly calling bystanders "bloody Indians" during a film shoot at a Muslim school in Mumbai.
Deputy Police Commissioner Brijesh Singh said the men were arrested on charges of "threatening" and "insulting religion" after parents filed a formal complaint late yesterday.
One of the British-born guards reportedly made a gesture with his hand across his neck, indicating, according to parents, that he would like to slit their throats.
बसमध्ये तरुणीची छेड काढणाऱ्यावर हे मुंबईकर हात साफ करत असतील तर याला आपण का सोडला? काही वेळा हातापेक्षा प्रसंग जास्त राखावा लागतो हे नक्की. शाळेतल्या मुलांच्या समोर जर एखादा परदेशी देशवासींना शिव्या देत असेल तर त्या मुलांच्या समोर कोणता आदर्श ठेवत आहोत याचे पण भान ठेवणे आवश्यक आहे ना? अभिमान करावा त्या पालकांचा ज्यांनी प्रसंगावधान राखुन पोलीसात तक्रार केली.

अतिथी देवा प्रमाणे मानावा या तत्वाचा मी फार आदर करतॊ, म्हणुनच आता आदराने त्या जोडप्याची आणि त्यांच्या अंगरक्षकांची रवानगी करायची वेळ नक्की आली आहे. आता पुरे या ब्रॅंजलीनाचे नखरे, जा म्हणावे परत. ते मोठे असतील, खुप पैसेवाले असतील, पण माझ्यालेखी त्यांची किम्मत माझ्या देशातल्या सामान्य माणसापेक्षा कमी आहे.

Vishal Khapre

No comments: