नवीन मलिका - Outsourced on NBC

या वर्षी NBC-वर Outsourcd नवीन मलिका चालु होत आहे. काही ठराविक विनोद सोडता, मालिका चांगली वाटते. चालु झाल्यावर बघु अमेरिकन प्रेक्षक किती दिवस ते बघतात.

Vishal Khapre

No comments: