बुवाबाजी

भारतात बुवाबाजीचे आणि माताजींचे प्रमाण एवढे आहे की, पदवीधर, अनाडी, गरीब, श्रीमंत, राजकारणी सर्व त्यांच्या नादी लागलेले असतात, आणि त्यांच्यात आपले भले, शांतता, पैसा शोधत असतात. यातील काही नमुने -

१) बाबुभाई पठाण - कारंजा, ता.राहुरी  २) माऊली - नारायणपूर  ३) रमजान गुंडू शेख - कोल्हापूर ४)अरुणा लोखंडे उर्फ ताईमाऊली - आळंदी  ५) हनुमानभक्त शिवाजी कोते - शिर्डी  ६) भास्कर शंकर वाघ, धर्मभास्कर - धुळे  ७)नरेंद्रमहाराज उर्फ जगदीश सुर्वे - नाणीज  ८)विनोदानंद झा उर्फ स्वामी सदाचारी उर्फ ॐ महाराज  ९) नेमीचंद गांधी  १०) मल्लीनाथ महाराज - लातूर    ११) लीलाताई कर्वे - बदलापूर  १२) बैठक पंथ - रेवदंडा,जि.रायगड  १४) बशीर पटेल - शहादा  १५) माणिक अवघडे - सातारा  १५) तात्या सरमळकर - नेरूळ  १६) निर्मला माता  १७) मानसी देवस्थान - वेंगुर्ला  १८) मल्लीनाथ आश्रम - भिगवण  १९) महादेव मोरे - जयसिंगपूर  २०) करमालीबाबा - खेडशिवापूर  २१) तुर्रेवालाबाबा - जुन्नर  २२) दत्तईदास - तळेगाव देवशी  २३)सिद्ध सायन्स - वडगाव शेरी, पुणे  २४) भानुदास गायकवाड उर्फ गोडबाबा - बारामती  २५) अनुराधाबाई देशमुख - मोहोळ, सोलापूर  २६) सत्यसाईबाबा - पोट्टपर्ती, आंध्र प्रदेश  २७) जयराम पवार - रत्नागिरी  २८) जयरामगिरी - सांगली  २९) साहिबजादी - सातारा  ३०) बेबी राठोड - यवतमाळ  ३१) श्री डुंगेश्वर - कोचरे  ३२)श्री देवभोम - आंबुर्ले  ३३) शेषचंद्र महाराज - बुलढाणा  ३४) अमृता काळे - पंढतपूर  ३५)  बाल दत्तमहाराज - नांदेड   ३६) करीमबाबा -   मिरज  ३७) संतोष शेवाळे -  औरंगाबाद   ३८) रईसाबेगम - परभणी  ३९)  दत्त भगत - परभणी   ४०) कोंडीराम बढेबाबा - पारनेर, नगर  ४१) डॉक्टरबाबा - असलोद, शहादा  ४२) गुरव बंधू - कोल्हापूर  ४३) रनाळकर महाराज - डोंबिवली, कल्याण  ४४) विलासबाबा - लोणंद, सातारा.असे अनेक महाराज, बाबा, आनंद, गुरू, योगी, बालयोगी, स्वामी राधा, दास, नाथ, नागनाथ, सखा, तारणहार, परमपूज्य, ह.भ.प., माता, ताई, अम्मा, अम्माभगवान, अक्का, देवी अशी  नावे लावून हा बुवाबाजीचा धंदा खोलतात.

हा धंदा एवढा   तेजीत चालतो की बस्स‍! फक्त थोडी चलाखी पाहिजे.

आजमितीला पुणे शहरात देवऋषी बघणारे ८०० ते ९०० देव्हारे आहेत, जे अधिकृत आहेत. शिवाय लहानलहान तर जवळजवळ ५०००च्या आसपास आहेत. यांची दुनिया निराळी आहे. यांचे कायदे, नियम वेगळे आहेत. यांच्याबद्धल पुन्हा बघू.

Unknown

No comments: