माझा विमान प्रवास-४

Passport हातात आल्यानंतर परदेशी जाण्यासाठी त्या देशाचा Visa मिळवावा लागतो. प्रत्येक देशाची पद्धत, नियम, कालावधी वेगवेगळा असतो. प्रथम त्या देशाचा नकाशा पाहून माहिती करून घ्यावी. Internet वर सर्व माहिती मिळते. आता आपण "अमेरिका" देशाच्या व्हिसाबद्धल माहिती घेऊ यात.

अमेरिकन व्हिसासाठी त्यांची वेब साइट आहे" VFS USA" ती उघडली असता त्यात सर्व नियम पहायला मिळतात. सर्व online भरून printout काढाव्यात. अमेरिकेत ज्यांच्याकडे जायाचे आहे, त्यांचा पत्ता आणि त्यांचे Invitation letter, Bank statements, नोकरीची कागदपत्रं, सरकारी नोकरीत असल्यास त्यांचे NOC लागते. धंदा असेल तर Income-Tax return जरूरी आहे. त्यांच्या साईट वरच Interview ची तारीख मिळते. त्यात वेळ सुद्धा असते. जमल्यास सर्व नियमांची printout काढून जवळ ठेवावी. सर्वात महत्वाचे- दोन्ही हातांच्या तर्जनीच्या (अंगठ्या जवळील बोटे) बोटांचे ठसे Finger print घेतात. जर बोटाला काही जखम झाली असल्यास परत घरी पाठवतात, आणि  अमेरिकन विमानतळावर Imimgration च्या वेळेस पुन्हा ठसे पाहतात म्हणून मधल्या काळात बोटे फार सांभाळावीत.

महत्वाचे नियम-

 1. Visa ची फी HDFC बॅंकेत भरावी. तेथे गुलाबी आणि लाल रंगाच्या पावत्या मिळतात त्या जपून ठेवाव्या.
 2. सर्व कागदपत्रांची फाईल बनवावी. त्यात क्रमाने कागदपत्रे लावावीत.
 3. Net वरून ज्या अर्जांची Printout काढल्यात त्यांच्या, passport च्या, वर सांगितलेल्या कागदपत्रांच्या तीन xerox काढून ठेवाव्यात.
 4. मुंबईची appointment असेल तर पाच दिवस आधी, फक्त कामाचे दिवस धरून, लक्षात ठेवा, त्यांच्या कार्यालयात कागदपत्रे नेउन द्यावी लागतात. तेव्हा पाच दिवसांची वाट न पाहता लगेचच सादर करावीत.
 5. स्थानिक कार्यालयातून मुंबईचा पत्ता बरोबर घ्यावा. तिथे सर्व स्वछ विचारावे, ते सर्व आनंदाने महिती देतात.
 6. मुंबईला वेळेआधी एक तास पोहोचावे. २०० रु. भरल्यास त्यांच्याकडून व्यवस्था केली जाते. त्याच्या गेस्ट हाउस वरून नेतात आणि आणून सोडतात. मुंबईला जवळच parking ची व्यवस्था आहे. तिथेच हॉटेल आहेत. एस.टी. रेल्वेने गेल्यास टॅक्सीने जाता येते.
 7. कार्यालयात मोबाईल फोन, धारदार वस्तू, खाण्यापिण्याचे सामान सोडत नाहीत, आणि तिथे ठेवण्याची सोय नसते फेकून द्यावे लागते, तेव्हा बरोबर नेऊ नये. आत गेल्यावर परत बाहेर कोणत्याही कारणास्तव सोडत नाहीत तेव्हा सगळी कागदपत्रे बरोबर न्यावीत. B.P. डायबेटिसचा वगैरे त्रास असल्यास गोळ्या बरोबर ठेवाव्यात. एवढे होऊनही काही अडचण आल्यास तेथील माणसाला न लाजता सांगावे’
 8. आत गेल्यावर भाषा विचारतात तेव्हा आपल्याला समजेल ती भाषा सांगावी, त्या भाषेचा दुभाषी देतात. इंग्रजी येण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. कारण आपल्या भाषेत आपण उत्तरे बरोबर देउ शकतो. आपल्या भाषेतीलच दुभाषी घ्यावा. उत्तरे देतान गडबड झाल्यास व्हिसा नाकारला जातो.
 9. आत नंबरप्रमाणे बोलावत नाहीत तेव्हा रांगेत गडबड करू नये. चार पाच तास थांबण्याची तयारी करून जावे.
 10. आत मुलाखत देताना जेवढे विचारतील तेवढ्याच प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे द्यावीत, अजिबात जास्त, अवास्तव बोलू नये. अनावश्यक माहिती देऊ नये. विचारतील तेवढीच कागदपत्रे दाखवावीत, म्हणून कागदपत्रे नीट लावून घ्यावीत तेथे शोधत बसू नये. न विचारलेली कागदपत्रे दाखवू नयेत.
 11. मुलाखत झाल्यावर visa मिळाला असल्यास लगेच सांगतात, मग तीन दिवसात कुरीयरने visa घरी येतो. जर नाकारल्यास तेथेच passport परत देतात.

तीन दिवसांनंतर घरी पासपोर्ट येतो, तेव्हा HDFC ची पावती दाखवावी लागते, नाहीतर कुरीयरवाला कुरीयर देत नाही. visa आल्यावर  नीट तपासून पहावा. चूक असल्यास स्थानिक कार्यालयात लगेच तक्रार करावी, नाहीतर परदेशात फार त्रास होतो, आपण कल्पना करू शकत नाही.

Travel agency मध्ये सुद्धा visa, तिकीट काढून देतात.

सर्वसाधारण सर्व देशांच्या पद्धती सारख्याच असतात, प्रत्येक देशांची Web site असते, त्यावर पूर्ण माहिती मिळते.

Visa मिळाल्यावर पुढे काय तयारी असते ते पुढील भागात पाहू.

Unknown

No comments: