माझा विमान प्रवास-३

मित्रांनो आपण काल थोडक्यात काय काय करावे लागते ते पाहिले. आत या ठिकाणी आपण पासपोर्ट कसा काढायचा ते पाहू.

पारपत्र(passport) म्हणजे आपल्या देशातून बाहेर (अन्य कुठल्याही देशात) जाण्यासाठी मिळालेली परवानगी. हि परवानगी काही अटींवर मिळते. यासाठी भारताच्या विदेश मंत्रालया कडे अर्ज करावा लागतो. सर्व मोठ्या शहरांमध्ये कार्यालये असतात.

कोणत्याही भारतीय नागरिकास पारपत्र(passport) मिळतो.

पारपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे-

  1. पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ-४ प्रती
  2. रेशन कार्ड (तीन झेरॉक्स प्रती, नोटरी एटेस्टेड)
  3. फोटो आयडेंटिटी- निवडणूक कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स (झेरॉक्स प्रती वरीलप्रमाणे)
  4. शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म तारखेच्या पुराव्यासाठी (झेरॉक्स प्रती वरीलप्रमाणे)
  5. लग्न झाले असल्यास महिलांच्या बाबतीत मॅरेज सर्टिफिकेट आणि जर लग्नात नाव बदलले असल्यास पारपत्राच्या  

     अर्जात दिलेल्या प्रमाणे एफेडेव्हिट (प्रतिज्ञापत्र) करून घ्यावे.

passportसाठी अर्ज पोस्टात किंवा पारपत्र ऑफिसात फक्त रु.१० ला मिळतात. यात सर्व माहिती असते.

अर्ज भरतांना काळ्या शाईने भरावेत. अर्जातील सर्व स्पेलिंग अगदी तंतोतंत जोडणार्‍या कागदपत्रांप्रमाणेच पाहिजे. उदा. जर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात DILIP चे स्पेलिंग DILEEP असेल तर तसेच पाहिजे. सर्व अर्ज स्वच्छ अक्ष्ररात भरावा. जर अर्ज भरताना अडचण येत असल्यास पारपत्र कार्यालयाच्या बाहेर अगदी थोड्या पैशात मदत करतात त्यांचेकडून भरून घ्यावे म्हणजे चुकत नाही. पारपत्र काढून देणारे एजंट सुद्धा असतात.

सर्व अर्ज पूर्ण भरून पोष्टात किंवा पारपत्र कार्यालयात दोन प्रतीत सादर करून त्याची पावती मिळते.

महत्वाचे-ही पावती पारपत्र घरी य्रेईपर्यंत जपून ठेवावी या पावतीवरील नंबरप्रमाणेच पुढे सर्व विचार होतो.

          passportसाठी लागणारे शुल्क-साधे- रु.१०००/-  तात्काळ-रु.१५००/-

passportमिळण्यासाठी साधारण ४५ दिवस तर तात्काळ पारपत्र ७ दिवसात मिळते.

passportबद्धलच्या सर्व कारवाईची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध असते.

या पुढील पायरी म्हणजे पोलीस चौकशी. यानंतर अर्ज साधारण १५ दिवसांपर्यंत आपल्या भागातल्या पोलीस स्टेशनला येतो.पोलीस फोन करून घरी चौकशीला येतात तरी पण आपण इंटरनेटवर पाहून आपणच पोलीस स्टेशनला जाऊन चौकशी करावी. पोलीस चौकशीच्या वेळेस पुन्हा सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती आणि दोन फोटो(म्हणून प्रथमच जास्त फोटो काढून ठेवावेत) द्यावे लागतात. इथेही एक फॉर्म भरावा लागतो.

आता जर आपण या वेळेस हजर नसू आणि अर्ज पोलीसांनी परत पाठविला तर पुन्हा passport कार्यालयात जाऊन एक अर्ज भरावा लागतो म्हणजे पुन्हा पोलीस चौकशीला अर्ज येतो.

पोलीस चौकशीत साधारणपणे खालील प्रश्न विचारले जातात.

  1. आपण या ठिकाणी किती दिवसांपासून राहता?
  2. हे घर स्वतःचे कि भाड्याचे?
  3. घरी कोण कोण असते?
  4. आपले शिक्षण किती पर्यंत झाले आहे?
  5. तुम्ही कुठे जाणार आहात?

सर्व प्रश्नांची उत्तरे काळजीपूर्वक द्यावीत. साधारण आठ ते दहा दिवसात अर्ज पोलीसांच्या शिफारशीने passport office ला परत जातो

Passport पोस्टाने येतो. आल्यावर सर्व नीट तपासून पाहावे. नावातील spelling नीट तपासून पाहावे. काही चूक असल्यास ताबडतोब passport office ला कळवावे. नाहीतर प्रवासात फार त्रास होतो. 

Unknown

No comments: