स्वाईन फ्लु (H1N1)

जगभर स्वईन फ्लु पसरत असताना भारताने खुप काळ्जी घ्यायला हवी आहे. सरकारने अतिदक्षता जाहीर केलेली असली तरी लोकांनी काळजी घेणे फार महत्वाचे आहे. WHO ने "पातळी ५" जाहीर केली आहे. "पातळी ५" म्हणजे आता ही साथ जगभरात पसरुन त्यामुळे मृत्यु होणारच. अमेरिका आणि युरोपातुन येणा‍र्‍या प्रवाशांना अतिशय कठीण होणार आहे. पण ह्या तापाचा आणि डुकराचा काही संबंध नाही हे फार जणांना माहीत नसेल.View H1N1 Swine Flu in a larger map

Vishal Khapre

No comments: