मस्तानी

 

http://www.esakal.com/esakal/01182009/Specialnews0943D3B42E.htm

मस्तानीची समाधी चोरट्यांकडून उद्‌ध्वस्त

 

मी स्वर्गातून बाजीराव पेशवे पोलीसांना mail पाठवतोय, अरे काय लावलंय, इथे मस्तानी माझ्याशी तावातावाने भांडत आहे, काय ही महाराष्ट्रीय मराठी मंडळी, माझी कबर फोडतात. धन शोधतात. तिचंही बरोबर आहे, आम्ही एवढा पराक्रम गाजवला, आणि मस्तानीला राजस्थानातून आणले. इथे स्वर्गात तिचे आईवडिलही रागारागाने मला म्हणतात, जा खाली पृथ्वीवर आणि त्या नराधमांना शासन करून या. त्याची मस्तके आम्हाला सादर करा. मस्तानीसुद्धा अडून बसलीय, त्या चोरट्यांची खांडोळी, करून या म्हणून. आता सांगा मी काय करू? शनिवारवाड्याची अवस्था झाली आम्ही काही बोललो काय? तेव्हा पोलीसांनी लवकरात लवकर त्या नराधमांना वर पाठवा, आम्ही त्यांना मस्तानीच्या हवाली करू, म्हणजे आम्हाला इथे स्वर्गात सुखाने राहता येईल. आम्ही किती आनंदात आहोत, की राजा केळकर संग्रहालयाने पहा आमच्या मस्तानीचा महाल किती छान ठेवला आहे तो.

Unknown

No comments: